Als ouder van een kind met een handicap of chronische ziekte heeft u recht op een aantal sociale en financiële voordelen. Er zijn echter zoveel diensten en voorzieningen dat het niet altijd gemakkelijk is om door de bomen het bos te zien. Met deze pagina willen we u wegwijs maken in het aanbod. Maak er gebruik van, zowel financiële als andere steun kunt u best gebruiken.

De eerste stap die u dient te ondernemen, is het aanvragen van een attest waarmee de handicap wordt vastgesteld. Dit attest is nodig om de voordelen te kunnen verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van deFOD Sociale Zekerheid en de website van het Vlaams Fonds.

“Ken je rechten als patiënt” is een nieuwsbrochure uitgegeven door het Vlaamse patiëntenplatform vzw. De verschilllende rechten als patiënt worden op een verstaanbare manier uitgelegd en er worden praktische tips gegeven. De brochure kan besteld worden door een e-mail te sturen naar: info@vlaamspatientenplatform.be.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de meest nuttige rechten en faciliteiten en waar u ze kan aanvragen :

 

Recht / Faciliteit
Minimum Leeftijd
Internetpagina Waar aanvragen? Opmerkingen
Verhoogde kinderbijslag
0
Kinderbijslagfonds
(via uw werkgever)
Basiserkenning FOD noodzakelijk
Terugbetaling kiné
0
 
Mutualiteit
Aanvraag met medisch attest
Parkeerkaart
0
Gemeente vb Leuven
Ingevulde formulier opsturen naar FOD sociale zekerheid.
Vermindering BTW bij aankoop nieuwe wagen
BTW-controlekantoor van je woonplaats
VOOR levering voertuig
Trein (halve prijs)
6j
Station
Basiserkenning FOD noodzakelijk.
Geldt niet voor Go-Pass
Vereist voor voordelig tarief “De Lijn”
Abonnement “De Lijn”
6j
De Lijn
Eerst verminderingskaart voor trein vragen
Gratis indien basiserkenning vlaams fonds in orde
Interessante korting indien basiserkenning FOD in orde
Basiserkenning Vlaams Fonds
0
   
Thuisbegeleiding    
Terugbetaling rolstoel    
Mutualiteit
Indien niet via ziekenfonds is aanvraag via Vlaams Fonds ook mogelijk
GON-begeleiding    
Via Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB)
Geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs.  Leerlingen met een handicap en/of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden kunnen dan lessen volgen in een school voor gewoon onderwijs, met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
Oppasdienst kinderen met een handicap   Ook mogelijk indien u aangesloten bent bij een ander ziekenfonds
Hippotherapie    
Tegemoetkoming afhankelijk van mutualiteit

Hippotherapie verwijst naar de passieve vorm van therapeutisch paardrijden waarbij de persoon op het paard zit of in verschillende posities wordt geplaatst en zichzelf aanpast aan de schommelende bewegingen van het paard.

De bewegingen van de paardenrug worden overgedragen op het lichaam van de ruiter en helpen om de ruiter te relaxeren, de spieren te versterken en de circulatie te verbeteren. Het principe van de hippotherapie berust op de overdracht van ritmische, driedimensionele schommelingen van de paardenrug op de patiënt.

Speelotheek    
Na te vragen bij gemeente waar een speelotheek is vb Kessel-Lo
Hier kan men gespecialiseerd spelmateriaal zoals speelgoed en boekjes ontlenen.
Speelpleinwerking en hobbies  
Het balanske organiseert vrijetijds activiteiten voor personen met een handicap en hun gezinsleden
Vbn: Snoezelruimte, muziekatelier, dansatelier, crea-atelier, speelpleinwerking, gezinswerking
Psychosociale hulp voor het kind of voor broers / zussen    
CM biedt tegemoetkoming
Pretparken: Pasje voor begeleiders
0
 
Gemeente vb Leuven: provinciehuis
attest van FOD noodzakelijk
Computer  
MODEM is een adviescentrum dat concrete ondersteuning biedt aan personen met een handicap
 
Toelage voor opvoeding van een kind met een handicap    

Te bevragen op je gemeentehuis.
Vb stad Leuven – loket huisvesting en welzijn.

Hiervoor heb je een attest van verhoogde kinderbijslag nodig.
Toelage voor opvoeding van een kind met een handicap    
Aan te vragen bij de gemeente
Afhankelijk van welke gemeente