Alle therapeuten zetten zich hard in voor de werking van de praktijk, hierbij een overzicht van wie we zijn:

joke2

Joke Claes

Kinesitherapie

Ik ben Joke. Getrouwd met Bjorn en mama van Yarne (8), Kyra (5) en Lene (9md). In 2000 studeeerde ik af aan de Kuleuven, ik volgde de richting motorische revalidatie en kinesitherapie. Het jaar nadien specialiseerde ik mij in de richting pediatrie waarna ik in juni 2001 bij Josy en de Wiebeltjes begon te werken. Nadien werd ik ook nog Bobath-therapeute.

Ik werk op dit moment nog steeds met veel plezier bij de Wiebeltjes. Je kan bij mij terecht voor ontwikkelingsstimulatie, psychomotoriek, Bobath-therapie en zwemmen.

loes

Loesje Van den Broeck

Kinesitherapie

Ik ben Loesje Van den Broeck, ik ben 29 jaar en werk sinds 2009 bij kinderpraktijk de Wiebeltjes. In 2009 ben ik afgestudeerd als Master in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen met specialisatie Pediatrie aan de KU Leuven. In juni behaalde ik mijn Bobath-diploma. Sinds september 2015 ben ik ook halftijds als GON-begeleidster begonnen bij Windekind.

stephanie-e1448309619674-300x279

Stephanie Van Gaal

Kinesitherapie

Na het behalen van mijn eerste diploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen was het me al snel duidelijk dat ik graag met kinderen wilde werken op een ander niveau. Werken met kinderen die de zorg en hulp bij hun ontwikkeling écht kunnen gebruiken. Daarom besloot ik met de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie te starten en spitste me in mijn opleiding reeds toe op kinderen.

Als kinesitherapeute werk ik ondertussen met kinderen en jongeren met neurologische ontwikkelings- en (psycho)motorische problemen, met de ambitie om me in de toekomst te blijven bijscholen in verschillende, meer specifieke  problematieken en behandelingsmethodieken. Als eerste besloot ik in september 2015 te starten met een opleiding tot psychomotorisch therapeut, waar ik dus momenteel volop mee bezig ben.

marianne

Marianne De Smedt

Kinesitherapie

In 2014 ben ik afgestudeerd als kinesitherapeute aan de KU Leuven (master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie) binnen de afstudeerrichting musculoskeletale revalidatie en sportkinesitherapie. Werken met volwassenen met motorische problemen beviel mij zeker, maar mijn hart ben ik verloren bij het werken met kinderen. Het jaar nadien specialiseerde ik mij verder aan de KU Leuven en behaalde een master in de pediatrische revalidatie. Ondertussen heb ik nog verschillende cursussen gevolgd in de respiratoire kinesitherapie, zwemtherapie, hydrotherapie en andere onderwerpen die mijn interesse prikkelen.

Zowel in de praktijk “De Wiebeltjes”, in het zwembad te Wilsele, bij hen thuis, op school als in de crèche kunnen kinderen en jongeren bij mij terecht voor de behandeling van neuromotorische aandoeningen, neuromusculaire aandoeningen, musculoskeletale problemen, respiratoire aandoeningen, zwemtherapie en hydrotherapie.

eline foto2

Eline Degeling

Logopedie

Ik studeerde in 2006 af als master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de K.U. Leuven.
Ik startte met werken in een logopedische groepspraktijk, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met leerstoornissen en kinderen met spraak -en taalproblemen. Ook voor de behandeling van oromyofunctionele problemen kan u bij mij terecht.
Ik volgde aanvullende opleidingen met betrekking tot leerstoornissen bij lagere schoolkinderen en de taal -en spraakontwikkeling bij jonge kinderen.
Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

liesbeth

Liesbeth Van Vlasselaer

Kinderpsychologe

Ik ben reeds enkele jaren actief als vrijwilligster bij de jeugddienst en kleuterwerking. Hierdoor kreeg ik de microbe te pakken om met kinderen te werken. Nog steeds steek ik hier en daar een handje toe als vrijwilligster. Omdat werken met kinderen mijn passie werd, studeerde kinder- en adolescentenpsychologie. Ik ben ingeschreven op de lijst van erkende psychologen onder het erkenningsnummer 912114749.

Samen met het kind en de ouders ga ik op zoek naar de krachten van het kind en/of het gezin zodat de sterktes gebruikt kunnen worden om het dagelijks functioneren van het kind te verbeteren. De leefomgeving van het kind betrekken in dit proces vind ik dan ook erg belangrijk. Er wordt een oplossingsgerichte werkwijze gehanteerd wat betekent dat er samen met de cliënt gezocht wordt waar het moeilijk loopt en hoe dit het beste kan aangepakt worden

SAMSUNG CSC

Isabelle De Schepper

Logopedie

Ik ben Isabelle en ik studeerde in 2014 af als master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven. Ik ben tevens lid van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten (VVL).
Ik ben altijd erg geboeid geweest in taal en communicatie en vind het dan ook heel interessant om met verschillende doelgroepen te werken in De Wiebeltjes. Je kan bij mij terecht voor taal- en spraakstoornissen, leerstoornissen en myofunctionele problemen.